Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het Onderzoekspanel Transport.

Als deelnemer wordt zo nu en dan uw mening gevraagd betreffende actuele zaken die spelen binnen de transportsector. Middels de antwoorden willen wij in kaart brengen hoe mensen, werkzaam in de transportsector, nu zelf over zaken denken.

Wanneer u zich aanmeldt is het belangrijk te weten of u werkgever of werknemer bent, welke functie u heeft en in welke tak van het transport u werkzaam bent. U kunt dat hieronder invullen. aanmelden

Marktonderzoek Transport is een onderzoekspanel die actief is in de transportsector. Hetzij als werkgever hetzij als werknemer. Van vrachtwagenchauffeur tot binnenvaartschipper, van zzp'er tot uitzendkracht, al deze personen zullen zijn vertegenwoordigd.

U kunt zich vrijwillig aanmelden bij Marktonderzoek Transport. Wanneer er zich een onderzoek voordoet en u voldoet aan de criteria voor het onderzoek dan zal Marktonderzoek Transport u benaderen met een uitnodiging tot het invullen van een vragenlijst. Middels deze vragenlijst wordt de mening van de mensen werkzaam in de transportsector gepeilt.

Deelname aan het onderzoekspanel gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer u een uitnodiging ontvangt bent u altijd vrij om de vragenlijst wel of niet in te vullen. De antwoorden worden afhankelijk van het onderwerp anoniem verwerkt.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan het onderzoekspanel Transport en bent u werkzaam in de transportsector en wilt u zo uw mening laten horen? Meldt u dan nú vrijwillig aan.

Mogelijk ontvangt u al heel snel een uitnodiging van Marktonderzoek Transport voor deelname aan een onderzoek!

Aanmeldformulier

Bent u werkgever of werknemer:
 
In wat voor functie? (bijv. directeur, planner, chauffeur, buschaffeur, binnenvaart enz..):
 
E-mailadres: